• Beheerprogramma
  • GIS

Beheerprogramma

Het beheerprogramma biedt u de gelegenheid om eenvoudig een beeld te krijgen van alle objecten die worden beheerd. De volgende gegevens zijn in het beheerprogramma verwerkt:

  • Algemene gegevens
  • Technische gegevens
  • Overzicht onderhoud
  • Vervangen kunstwerken
  • Schades - activiteiten (herstel advies)
  • Periodiek onderhoud
  • Financieel overzicht
  • budget gegevens
  • Realisatie beheerplannen


beheerprogramma

GIS

Met GIS- programmatuur kan op een eenvoudige en efficiënte manier verschillende objecten worden geïnventariseerd en geïnspecteerd. Het gebruiksvriendelijke softwarepakket maakt gebruik van de laatste IT- technieken, zodat u aan de hand van uw geografische kaart altijd zicht hebt op de situatie in het veld. Door middel van geografische selecties kunt u diverse analyses op een overzichtelijke manier weergeven.

gis

Beheerprogramma's

Technisch adviesbureau Oskam bv werkt met de onderstaande beheerprogramma's. Hier wordt professioneel en zorgvuldig mee gewerkt. De gebruiker kan de verzamelde gegevens opvragen en analyseren.

Beheerprogramma
Na een inspectie worden alle gegevens van elk kunstwerk in het beheerprogramma verwerkt,  zodat u van elk kunstwerk een inspectierapport kunt inlezen en zo up-to-date bent.

GIS
Met een digitale kaart kunt u alle ingevoerde kunstwerken (bruggen, keermuren, beschoeiingen, damwanden, ect.) in lezen. Elk kunstwerk heeft een paspoort en unieke objectcode, waaruit u alle huidige gegevens kunt nagaan.

Wilt u meer informatie inwinnen of zelf over de programma's beschikken, neem dan contact met ons op.