Project management

Project management bestaat uit het begeleiden van het complete aanbestedingstraject, toezicht houden op de uitvoering conform bestek door gekwalificeerde directievoerders (UAV) en kostenbeheersing.

Wat verstaan wij onder projectontwikkeling?
Uitwerken tot concrete projectplannen voor kunstwerken, infrastructuur en waterbouwkundige werken, vaststellen van de benodigde budgetten,
engineering van renovatie en nieuwbouw, schrijven van bestekken en aanvragen van subsidies. Coördineert de werkzaamheden (van derden), bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit van de projecten die voorbereid of uitgevoerd worden en lost uitvoeringsproblemen op.

  • Coördineert en begeleidt de werkzaamheden van projectmedewerkers en bewaakt de afstemming en samenwerking tussen verschillende disciplines.

  • Begeleiden van projectvergaderingen met interne en externe betrokkenen en coördineert de voorlichting tijdens de projectuitvoering.

  • Zorgt voor de projectadministratie.

  • Maakt afspraken met de opdrachtgever over doelstellingen en randvoorwaarden, bepaalt welke activiteiten nodig zijn en wat nodig is voor het budget, de planning en capaciteit.

  • Stelt criteria op voor gunning en aanbesteding, beoordeelt de resultaten en handelt deze procedureel af, zorgt voor de benodigde vergunningen, laat een risico-inventarisatie uitvoeren en stelt risico’s vast.

  • Stelt de projectopzet en financieringsvoorwaarden op in multidisciplinair verband, coördinerende rol in de besluitvorming rond projecten en budgethouder van de projecten.