Beheerplan

Het doeltreffend beheer van kunstwerken begint met een onderbouwd beheerplan. De volgorde en soort van onderhoud worden beschreven over een korte, middellange en lange termijn. Gebaseerd op dit rapport kunnen benodigde budgetten, uitgewerkt per jaar, worden vastgesteld en voor meerdere jaren gereserveerd worden. Hierin worden ondermeer de volgende zaken opgenomen.

  • Foto en beschrijving van het kunstwerk.
  • Samenvatting inspectiebevindingen (schoon, heel en veilig)
  • Toelichting op de facetten van beheer
  • overzicht bouwjaren en technische levensduur
  • realisatieplan voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden
  • Vervanging Kunstwerken
  • Overzicht van de financiĆ«le aspecten
  • Conclusies en aanbevelingen